Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

  Wstęp deklaracji

  Przedszkole nr 178 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole178.pl

  Dane teleadresowe jednostki:

  Przedszkole Nr 178 „Kwiaty Polskie”
  os. Orła Białego 72,
  61-251 Poznań

  Tel.: (61)8795-135

  e-mail: sekretariat@przedszkole178.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-21

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2021-09-20 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  Powody wyłączenia:

  • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

   

  Ułatwienia na stronie internetowej:

  Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podświetlane linki
  • możliwość zmiany kroju czcionki na regularny

   

  Skróty klawiaturowe

  Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

  Data sporządzenia deklaracji:

  Deklarację sporządzono dnia 2022-02-23

  Aktualizacja: 2023-03-31

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Matusz

  e-mail: sekretariat@przedszkole178.pl

  Telefon: 61 8795-135

   

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   

  Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole nr 178 „Kwiaty Polskie” w Poznaniu stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, otoczony ogrodem i płotem.
  2. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Parku Orła Białego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
  3. Wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem
  4. Przedszkole jest objęte monitoringiem wizyjnym.
  5. Przedszkole jest wyposażone w system alarmowy.
  6. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście na hol zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  7. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza i sal na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
  8. Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko na poziomie „0”. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
  12. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Parking znajduje się poza terenem przedszkola, przy kościele w odległości od budynku ok. 20 m. Na parkingu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.