Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

„Chabry” – Wycieczka

Dzieci z grupy "Chabry" idą na warsztaty do sali Ognik w Straży Pożarnej ul. Bobrzańska

Warsztaty – Podróże Julii

Warsztaty organizowane dla całego przedszkola przez Fundacje Wiewiórka Julia z cyklu: "Podróże Julii". Spotkanie pt.: "Próchnica".

Festyn Rodzinny

Zapraszamy dzieci uczęszczające do naszego przedszkola wraz z rodzicami i rodzeństwem na Festyn Rodzinny. Zapewniamy wiele atrakcji.

Dyżur wakacyjny – Lista dzieci zakwalifikowanych / Potwierdzenie woli

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. od 11-19.06.2024 należy złożyć pisemne potwierdzenie woli. Brak złożenia przez rodzica pisemnego oświadczenia woli przyjęcia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego

Pierwsze spotkanie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze spotkanie dla Rodziców dzieci nowo przyjętych. Spotkanie dotyczy ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola oraz programu adaptacyjnego

„Malwy” – wycieczka

Dzieci z grupy "Malwy" jadą na wycieczkę do Muzeum w Szreniawie na warsztaty z garncarstwa.