Warsztaty z leśnikiem – Malwy

Dzieci z grupy MALWY wezmą udział w warsztatach "Zwierzęta, które śpią zimą". Warsztaty poprowadzi Leśnik z Lasów Państwowych w ramach współpracy z Fundacją Polsko-Fińską - Edukacja Outdoorowa

Odpłatność za przedszkole – za listopad 2021

Odpłatność należy uregulować do 10 każdego miesiąca. Naliczenia widoczne są w Panelu Rodzica. Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot z rachunków i na wskazane konta. Prosimy nie zaokrąglać kwot. Wpłaty w Panelu Rodzica, są księgowane ręcznie ok 11-tego każdego miesiąca na podstawie wyciągów zaksięgowanych na kontach  do 10-tego. Wpłaty późniejsze nanoszone są kolejno raz w tygodniu.