EDU-Active


 • Informujemy, że nasze Przedszkole wzięło udział w projekcie „EDU-Active – Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  W projekcie uczestniczyły:
  dyrektor Małgorzata Matusz i nauczycielka Marlena Wojciechowska.

  Uczestnicy projektu wzięli udział w tygodniowej wizycie studyjnej zorganizowanej w berlińskich przedszkolach prowadzonych przez organizację partnerską Kinder in Bewegung gGmbH.
  Poprzez obserwację codziennej pracy, aktywne uczestnictwo w zajęciach i merytoryczną opiekę ekspertów uczestnicy mogli zapoznać się z innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w niemieckich przedszkolach.

  Czas trwania wizyty studyjnej zorganizowanej w berlińskich przedszkolach:
  od 23 lutego 2014 r. do 1 marca 2014 r.

  Cel projektu:
  Rozwijanie jakości pracy kadry pedagogicznej przedszkoli w zakresie wspierania aktywnych procesów uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez:
  – zdobycie praktycznej wiedzy o nowoczesnych metodach edukacyjnych zorientowanych na rozwijanie aktywnych procesów uczenia się u dzieci i poszerzenie świadomości kompetencji pedagogicznych,
  – zdobycie praktycznej wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach merytorycznych i organizacyjnych pracy przedszkoli.
  Zamierzamy stopniowo, w miarę możliwości wprowadzać w naszej placówce nowoczesne rozwiązania i innowacyjne metody pracy z dziećmi.