Logopedia

 • mgr Małgorzata Zgoła

  Opieką logopedyczną objęte zostały w przedszkolu dzieci 5 i 6 -letnie. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie. Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. We wrześniu przeprowadzone zostaje badanie artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi). Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji. Najczęściej spotykane wady to: sygmatyzm -nieprawidłowa realizacja głosek palatalnych: ś, ź, ć, dź; zębowych: s, z, c, dz; dziąsłowych: sz, ż, cz, dż, oraz rotacyzm -nieprawidłowa wymowa głoski r. Wczesne rozpoznanie zaburzenia i praca nad jego usunięciem mogą usunąć trudności w nauce szkolnej.


  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Miasto Poznań.
  Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami „Programu wychowania w przedszkolu”.


  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

       
   

  CZWARTEK

   

  Chabry, Stokrotki i Słoneczniki
  dzieci 3 – 4 letnie ze stwierdzoną wadą wymowy

  09:00 – 13:00

   

  Malwy i Maki
  dzieci 6-cio i 5-cio letnie ze stwierdzoną wadą wymowy