Metoda projektów

 • Metoda Projektów to metoda uczenia się, która umożliwia dzieciom aktywne zdobywanie wiedzy o świecie oraz praktyczne jej wykorzystanie. To uczenie się poprzez działanie oraz podążanie za swoją ciekawością. W trakcie projektu badawczego dzieci przez dłuższy czas (zazwyczaj kilka tygodni) prowadzą pogłębione badania na temat, który je interesuje, dotyczy ich osobistych przeżyć oraz odnosi się do ich najbliższego otoczenia. Dzięki temu mają okazję lepiej rozumieć swoje własne doświadczenia oraz poznać, w jaki sposób funkcjonuje ich najbliższe środowisko.

  Podczas realizacji projektu dzieci obserwują i badają osoby, obiekty, zjawiska oraz procesy związane z interesującym je tematem. Poszukują informacji i odpowiedzi na nurtujące je pytania, stawiają hipotezy, tworzą własne definicje rzeczywistości, sprawdzają swoje przypuszczenia oraz porządkują i utrwalają zdobytą wiedzę. Są zaangażowane we wszystkie działania w projekcie: w proces podejmowania decyzji, w to, czego i w jaki sposób chcą się dowiedzieć, co badać oraz komu i jak prezentować, czego się nauczyły.

  Pracują indywidualnie, w małych grupach, w większych zespołach: dyskutują, wymieniają spostrzeżenia oraz planują i realizują różne przedsięwzięcia. Praca w projekcie badawczym uwzględnia potrzeby oraz możliwości wszystkich dzieci i pozwala im pracować we własnym tempie.

  Projekt badawczy ma określoną strukturę. Składa się z trzech – równie ważnych z punktu widzenia uczenia się – etapów i powtarzających się podczas nich działań: dyskusji, badań, wypraw terenowych, działań odzwierciedlających i podsumowania wiedzy. Równocześnie praca Metodą Projektów jest procesem: dzieci i nauczyciel nie wiedzą, jak projekt się rozwinie i jak zakończy.

  Metoda Projektów promuje:

  • Nowy obraz dziecka – aktywny i zaangażowany konstruktor własnej wiedzy;
  • Nową role nauczyciela – przewodnik, inicjator, jednocześnie partner i uczestnik dziecięcej nauki;
  • Nowy styl pracy – nauka to wspólny i interaktywny proces, w którym uczestniczą dzieci i nauczyciele;
  • Nową rolę rodziców – rodzice jako partnerzy, współtworzą proces edukacji.

  Metoda Projektów jest oparta na wiedzy i badaniach dotyczących rozwoju i uczenia się małych dzieci. Metoda Projektów wpisuje się w nurt edukacji aktywnej, zorientowanej na podmiotowość dziecka. U jej podstaw leży dziecięca inicjatywa i autonomia oraz przekonanie, że dzieci uczą się najlepiej, gdy czują się bezpiecznie oraz są emocjonalnie intelektualnie zaangażowane w poznawanie świata.