Naturalny Plac Zabaw "Connecting Nature"

 • Przedszkole bierze udział w Projekcie Miasta Poznania „Connecting Nature”.

  Od sierpnia 2019 r. w Przedszkolu nr 178 „Kwiaty Polskie” będzie powstawał naturalny plac zabaw w ramach projektu. Otrzymaliśmy wsparcie architekta krajobrazu, który wykonał dla nas projekt zagospodarowania ogródka. Dzieci wraz z personelem brały udział w projektowaniu ogrodu przedszkolnego. Projekt został przygotowywany na podstawie indywidualnych konsultacji, aby uwzględnić warunki naturalne, a także potrzeby dzieci i kadry pedagogicznej.

  Naturalny plac zabaw będzie miejscem, gdzie w aranżacji przestrzeni oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych wykorzystuje się naturalne elementy przyrody. Dzięki temu powstaną m.in. pagórki ziemne, tunele, szałasy z żywej wikliny, ścieżki z kłód i pieńków, uzupełnione o zielone rabaty i krzewy. Taka aranżacja pozwalać będzie dzieciom uprawiać własne rośliny, obserwować owady i stworzy bardziej „ogród zabaw” niż „plac zabaw”, dając dzieciom i ich opiekunom możliwość bezpośredniego doświadczania przyrody. W ogrodzie powstaną eko-demonstratory służące edukacji ekologicznej, np. szałas z zaplecionej żywej wierzby, kuchnia błotna.

  Nauczyciele oraz dyrektor wzięli udział w cyklu warsztatów dotyczących Naturalnych Ogrodów.

  Modernizacja ogrodu zrealizowana zostanie ze środków Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

  Projekt koordynowany jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

  Innowacje miejskie – Naturalne Place Zabaw –  link