Odpłatność

 • Opłaty za żywienie obowiązująca od 01.01.2022 r.:
  Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu: 8
  ,00 zł


  08:30 – śniadanie – 
  2,40 zł
  11:00 – obiad I danie: zupa + owoc – 1,60 zł
  13:00 – obiad II danie – 4,00 zł

  _________________________________________________________________________________________

   

  Zmiany obowiązujące od 01.09.2021 r.

  Naliczanie opłat za przedszkole.
  Na czas pandemii, ze względu na nowe procedury bezpieczeństwa, karty do czytnika używane będą tylko przez rodziców dzieci z grupy: MALWY i CHABRY, pozostałe dzieci będą miały naliczane opłaty na podstawie wpisu na listę obecności przez nauczyciela godzin wejścia i wyjścia.

  Rodzice mogą w grupach składać wnioski o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt dziecka.

  Wniosek o zwolnienie z opłaty za przedszkole – plik PDF

  – Wniosek o zwolnienie z opłaty za przedszkole – plik DOC

  _________________________________________________________________________________________

   

  Zmiany obowiązujące od 01.09.2020 r.

  Naliczanie opłat za przedszkole.
  Na czas pandemii, ze względu na nowe procedury bezpieczeństwa, karty do czytnika używane będą tylko przez rodziców dzieci z grupy: MALWY i STOKROTKI, pozostałe dzieci będą miały naliczane opłaty na podstawie wpisu na listę obecności przez nauczyciela godzin wejścia i wyjścia.

  _________________________________________________________________________________________


  Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.

  Dotyczy naliczania opłat za przedszkole.

  Od 01.09.2019 r. obowiązuje w przedszkolu elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie czytnika.
  Karty do czytnika można odebrać w sekretariacie przedszkola od 28-30 sierpnia 2019 r.
  Karty należy aktywować w Panelu Rodzica przed pierwszym przyjściem do przedszkola.

  Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu – plik PDF

  Panel Rodzica – pomoc – plik PDF

  Uchwała nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. – plik DOC

  Zarządzenie dyrektora w sprawie stawki żywieniowej – plik PDF

  ___________________________________________________________________________________________


  Zmiany obowiązujące od 01.06.2019 r

  Dotyczy wpłat za przedszkole.

  Prosimy nie wpisywać przecinków, cudzysłowów, a także innych znaków specjalnych w tytułach przelewów, ani w nazwie odbiorcy/adresie, nie ma potrzeby umieszczania bardziej szczegółowych danych w przelewach, ponieważ każde dziecko ma indywidualne konta do wpłat należności za przedszkole.


  ___________________________________________________________________________________________


  Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.

  Odpłatność należy uregulować zgodnie z deklaracją do 10-tego każdego miesiąca na konta indywidualne.

  UWAGA ZMIANA KONT od 01.01.2019 r. – konto indywidualne dla każdego dziecka: pobyt i posiłki

  Prosimy o wpłacanie na konta zgodnie z bieżącym rachunkiem w Panelu Rodzica – www.iprzedszkole.progman.pl.
  Rodzice, którzy nie mają dostępu do Panelu Rodzica, mogą otrzymać rachunek w sekretariacie po 4-tym każdego miesiąca (rachunki wystawiane są na prośbę rodzica).

  Opłaty naliczane są z dołu tzn. za zakończony miesiąc, za dni obecne dziecka w przedszkolu.
  Rodzice mogą skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu:


  Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%:

  • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
  • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.


  Nie pobiera się opłaty za przedszkole:

  • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
  • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).


  Wnioski o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt dziecka należy przedłożyć w sekretariacie, ulga będzie naliczana od następnego miesiąca.

  ______________________________________________________________________________________


  Zmiany obowiązujące od 01.09.2018 r.

  Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole od 3 lipca 2018 r.


  Uchwała Nr LXIX/1275/VII2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  _____________________________________________________________________________________

  Opłaty za żywienie:
  Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu: 
  7,00 zł


  08:30 – śniadanie – 
  2,10 zł
  11:00 – obiad I danie: zupa + owoc – 1,40 zł
  13:00 – obiad II danie – 3,50 zł

  ____________________________________________________________________