Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

  Wsparcie w Przedszkolu nr 178:

  Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna – zajęcia w Przedszkolu nr 178
  wtorek i piątek godz. 8:00-9:00

  ________________________________________________________________________

  Wsparcie w Poznaniu:

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 8
  Poznań – Chartowo
  Os. Rusa 56/ D1
  61 – 245 Poznań
  Telefon 61 670 40 39
  e-mail: ppp8.poznan@wp.pl

  Strona internetowa – link: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8

  Formy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej PPP 8
  (informacja ze strony)

  OFERTA PORADNI DLA PRZEDSZKOLI
  Dzieci w wieku przedszkolnym:

  Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2 do 6 lat.
  Diagnoza rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.
  Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka.
  Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy o typie afazji, dzieci jąkających się i z wadami wymowy.
  Terapia psychologiczna – rodzinna.
  Mediacje rodzinne.
  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne rozwijające słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę.
  Porady dla rodziców.
  Obserwacje dzieci na terenie przedszkola.

  ________________________________________________________________________

  Wsparcie poza poradnią:

  Zero-Pięć- Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci – telefon dla opiekunów dzieci do lat 6:

  – poniedziałek godz. 19:00-20:00 tel. 664 497 582 (Magdalena Stawicka);
  – wtorek godz. 20:30-21:30 tel. 793 305 007 (Adam Stepnowski-Said);
  – środa godz. 16:00-17:00 tel. 696 026 046 (Magdalena Polaszewska-Nicke);
  – czwartek, godz. 10.30-11.30, tel. 501 034 850 (Beata Granops)

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
  telefon: 61 855 22 78, 509 913 992
  lub mail: sekretariat@kopd.poznan.pl
  oraz: poradnictwo@kopd.poznan.pl
  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

  Ewa Maternik (psycholog) – telefon: 604 612 882 lub skype “Ewa T”
  (dla młodzieży) czynny codziennie w godz. 15:30-19:00

  www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

  800 70 22 22
  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny telefon czynny cała dobę

  800 12 12 12
  bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka. Od poniedziałku do piątku 8.15-20.
  Pod ten numer mogą dzwonić również osoby dorosłe, które chcą zgłosić problemy dzieci.

  800 100 102
  Bezpłatna całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego dla każdego kto potrzebuje wsparcia w sytuacji epidemii-utworzony przez Wojska Obrony Terytorialnej