Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


       Wsparcie w Przedszkolu nr 178:

  • psycholog
  • pedagog
  • pedagog specjalny

   ________________________________________________________________________

   Wsparcie w Poznaniu:

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 8
   Poznań – Chartowo
   Os. Rusa 56/ D1
   61 – 245 Poznań
   Telefon 61 670 40 39
   e-mail: ppp8.poznan@wp.pl

   Strona internetowa – link: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8

   Formy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej PPP 8
   (informacja ze strony)

   OFERTA PORADNI DLA PRZEDSZKOLI
   Dzieci w wieku przedszkolnym:

  • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2 do 6 lat.
  • Diagnoza rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka.
  • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy o typie afazji, dzieci jąkających się i z wadami wymowy.
  • Terapia psychologiczna – rodzinna.
  • Mediacje rodzinne.
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne rozwijające słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę.
  • Porady dla rodziców.
  • Obserwacje dzieci na terenie przedszkola.

  ________________________________________________________________________

  Wsparcie poza poradnią:

  Zero-Pięć- Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci – telefon dla opiekunów dzieci do lat 6:

  – poniedziałek godz. 19:00-20:00 tel. 664 497 582 (Magdalena Stawicka);
  – wtorek godz. 20:30-21:30 tel. 793 305 007 (Adam Stepnowski-Said);
  – środa godz. 16:00-17:00 tel. 696 026 046 (Magdalena Polaszewska-Nicke);
  – czwartek, godz. 10.30-11.30, tel. 501 034 850 (Beata Granops)

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

  telefon: 61 855 22 78, 509 913 992
  lub mail: sekretariat@kopd.poznan.pl
  oraz: poradnictwo@kopd.poznan.pl
  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

  Ewa Maternik (psycholog)

  telefon: 604 612 882 lub skype “Ewa T”
  (dla młodzieży) czynny codziennie w godz. 15:30-19:00

  www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

  800 70 22 22

  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny telefon czynny cała dobę


  800 12 12 12

  bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka. Od poniedziałku do piątku 8.15-20.
  Pod ten numer mogą dzwonić również osoby dorosłe, które chcą zgłosić problemy dzieci.

  800 100 102

  Bezpłatna całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego dla każdego kto potrzebuje wsparcia w sytuacji epidemii-utworzony przez Wojska Obrony Terytorialnej