Przyjazne Przedszkole

 • Nasze Przedszkole uczestniczyło w Fazie 1 projektu Przyjazne Przedszkole wprowadzonego przez Stowarzyszenia Pracownia Działań Twórczych oraz Fundacja Bernarda van Leera w latach 2001-2004. Przedszkole nr 178 zostało wybrane do uczestnictwa w tym projekcie jako jedno z ośmiu przedszkoli w Poznaniu.
  Do głównych założeń projektu 
  Przyjazne Przedszkole należą szkolenia dyrektorów oraz wybranych nauczycieli, którzy mają na celu wspieranie rozwoju socjalno – emocjonalnego, socjalnego oraz poznawczego Małego dziecka. W oparciu o pozytywne efekty realizacji programu Fundacja Bernard van Leer będzie kontynuować swoje inwestycje na polu edukacji przedszkolnej w Polsce.
  Projekt 
  Przyjazne Przedszkole był jednym z 150 projektów, które Fundacja wspiera w 40 krajach na świecie.

  Projekt „Przyjazne Przedszkole” koncentruje się na rozwijaniu obszarów pedagogicznych, istotnych z punktu widzenia budowania bezpiecznego i inspirującego środowiska rozwojowego dla dzieci, takich jak:

  • stymulowanie procesu uczenia się małych dzieci,
  • wspieranie adaptacji dzieci w przedszkolu i szkole,
  • rozwijanie wzajemnej współpracy przedszkola z rodziną.


  Projekt oferuje najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju małych dzieci i jednocześnie towarzyszy zespołom przedszkolnym we wprowadzaniu konkretnych zmian pedagogicznych na terenie przedszkola.
  Projekt ma charakter międzynarodowy i tym samym daje możliwość kontaktu z międzynarodowymi ekspertami i organizacjami pracującymi na rzecz małych dzieci.
  Jest to jedyny w Polsce, długofalowy projekt szkoleniowy skierowany do całego zespołu przedszkolnego.