Rytmika

 • W roku szkolnym 2023/2024 – zajęcia rytmiki nie odbywają się.

  mgr ….

  Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego.
  Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię.
  W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.

  Cele kształcenia:
  Rozbudowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci.
  Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca.
  Rozwijanie dyspozycji psycho -fizycznych dzieci.

  Cele te osiąga się przez:
  Rozwijanie dyspozycji słuchowo – głosowych i słuchowo -ruchowych.
  Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Radę Rodziców. Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami „Programu wychowania w przedszkolu”. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci.

  Zajęcia prowadzone są przez firmę – Dolphin Jacek Misch.

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  Piątek