Zasady ogólne

 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 – 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący, na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu.
  Na przełomie kwiecień/czerwiec danego roku) należy zgłosić dziecko na dyżur przez Nabór elektroniczny – dokładna data naboru podawana jest na stronie Miasta Poznania i stronie przedszkola. Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Oświaty.

  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 — 6 lat, jeśli w placówce jest wolne miejsce po zakończonej rekrutacji jest możliwość przyjęcia dziecka 2,5 letniego.
  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, w którym jest nie więcej niż 25 dzieci. Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca w przedszkolu i możliwe są grupy mieszane.

  Dzieci przebywają przez 4 lata w tej samej sali, z tymi samymi nauczycielkami (jeśli tylko względy organizacyjne i personalne na to pozwalają).

  Dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad – I danie: zupa, obiad – II danie, oraz podwieczorek – owoc. Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale  Odpłatność.

  Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowych.
  Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

  Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (zgodnie z zapisem w statucie).

  Rezygnację z miejsca w przedszkolu należy zgłosić na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia  – zakładka Dokumenty.