Program Rocławskiego - Glottodydaktyka

 • Już od 2000 r. pracujemy metodą Glottodydaktyki. Zadaniem nauczyciela w tej metodzie jest znalezienie właściwej drogi po wiedzę dla każdego dziecka. Jak mówi profesor Bronisław Rocławski, ojciec tej metody: „Każde dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia własną ścieżką. Dziecko powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpiecznie, a jednocześnie być szczęśliwe z pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają sposób życia.”

  Glottodydaktyka nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie. Pracując tą metodą musimy bardzo dokładnie poznać dziecko- podmiot swoich oddziaływań, a co za tym idzie stosować zróżnicowany stopień trudności zadań dostosowanych do możliwości indywidualnych wychowanka. Glottodydaktyka pozwala dziecku badać i poznawać otaczający je świat, cieszyć się z odkryć, jakich samo dokonuje. Pozwala dziecku rozwijać się poznawczo.

  W metodzie tej bardzo ważna jest akceptacja dziecka takim jakie jest. Pozwala to inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, jego rozwój emocjonalny i społeczny. Przy tym bardzo ważne jest, aby odpowiednio wydłużyć czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Dzięki temu można skrócić do minimum czas opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

  W glottodydaktyce występują litery PODSTAWOWE czarne (które zawsze odpowiadają tej samej głosce, czyli zapisane są tak jak je słychać np. las) oraz NIEPODSTAWOWE czerwone. Kolor czerwony informuje o:
  – trudności ortofonicznej np. w wyrazie kwiat piszemy „w”, ale słyszymy „f”. Litera „w” będzie czerwona,
  -trudności ortograficznej.
  Dziecko w czasie zajęć obcuje z całym alfabetem. Dzieci pracując z literami podstawowymi i niepodstawowymi, są uwrażliwione na trudności jakie niesie ze sobą pisownia.

  W metodzie tej ćwiczymy nie tylko syntezę i analizę sylabową, ale także:
  morfemową na przykład: dom – ek
  logotomową na przykład: pom – id – or
  logotomowo -fonemową na przykład: lalk – a
  fonemowo -logotomową na przykład: k – otek
  fonemową na przykład: k – o – ci – ą – t – k – o, z – i – m – a itd.

  Syntezę i analizę doskonalimy za pomocą rozsypanek obrazkowo -literowych (obrazek, na dole podpis dzielony w zależności od możliwości dziecka), które dziecko samodzielnie składa w całość. Poprzez codzienne obcowanie z literami (klocki LOGO – cztery warianty litery – wielka i mała pisana, wielka i mała drukowana) dzieci poznają ich wygląd. Odbywa się to poprzez codzienny kontakt z literami w czasie zabawy.
  Technika „ślizgania się” w czytaniu z głoski na głoskę (w sylabach lub w krótkich wyrazach zawierających głoski dające się trwale wydłużać), ma na celu osiągnięcie płynnego czytania ze zrozumieniem.