Program wychowawczy

 • Program „Z potrzebami za pan brat”, to nasz program autorski, w którym opisujemy wdrażanie przez nas dzieci w świat potrzeb. Program opracowany został z myślą o profilaktyce wobec zachowań agresywnych. Służy nauczeniu się przez dzieci, właściwego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Jego zaletami są:

  – rozwijanie u dzieci umiejętności poszanowania siebie i innych,
  – spojrzenie na konfliktowe sytuacje „oczami drugiej osoby”,
  – kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez rozmowę,
  – kontrolowanie emocji,
  – dostrzeganie pozytywnych zachowań,
  – jednolite zasady dla całego przedszkola.

  Bardzo ważnym etapem w pracy z grupą jest spisanie kontraktu dotyczącego bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola. Ustalamy zasady, do których przyporządkowywane są symbole. Każda pozytywna zmiana zostaje dostrzeżona.

   

  CELE OGÓLNE

   

  Wyposażenie dzieci w umiejętności prawidłowego współżycia i współdziałania z innymi poprzez realizowanie zasad panujących w grupach przedszkolnych

  CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych – integracja nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych.
  2. Kształtowanie odpowiedniej postawy dziecka poprzez pozytywną motywację:
  -pochwała,
  -wzmacnianie zachowań pozytywnych.
  3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych.

  SCHEMAT REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

  Wprowadzania i utrwalanie zasad w grupie w formie symbolicznych piktogramów umieszczonych w widocznych miejscach na sali.

   

  Zainteresowani rodzice mogą otrzymać mini zestaw zasad do realizacji w domu (po uzgodnieniu w sekretariacie).