Psycholog

 • mgr Weronika Kotońska

  Objęte opieką psychologiczną są od września 2022 r. wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola oraz współpraca z wychowawcami i rodzicami.
  Określenie opieka psychologiczna obejmuje:

  • wspieranie rozwoju dzieci
  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
  • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
  • dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb


  Zajęcia odbywają się raz trzy razy w tygodniu i finansowane są przez Miasto Poznań.
  Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami „Programu wychowania w przedszkolu”.

       
       
       

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  • Wtorek
   08:00-13:30
  • Środa
   08:00-11:00
  • Piątek
   08:00-10:30